Politica de confidențialitate

Vă informăm că S.R.P. TRIUMF aplică prevederile Regulamentului European 2016/679 (G.D.P.R.) privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul").

Scopul principal al G.D.P.R. este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Astfel, considerăm că este un moment potrivit să te informăm cum protejam datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

 

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dumneavoastră de identificare, tranzacționale, financiare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, când folosiți serviciile noastre sau când ne furnizați serviciile sau produsele dumneavoastră.

Cum prelucram datele dumneavoastră personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni și combate fraudele privind identitatea. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau pe consimțământul dumneavoastră.

Comunicăm date personale către alți destinatari?

Pentru a va oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor transmise (spre exemplu, clauze contractuale standard).

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale.

Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se intemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din București, sau prin e-mail, la: dpo@apps.ro, ori telefonic la numărul: 0722118677.

În plus, am numit un Ofiter pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

Aceasta reprezintă o notificare oficială a R.A.-A.P.P.S. realizată în baza obligațiilor legale ce revin instituției noastre și în conformitate cu prevederile G.D.P.R.

Ce informații colectăm.

Sunt doua tipuri de informații pe care le colectam despre utilizatorii clubfloreasca.ro:

 1. a) "Informații cu caracter personal" - acele informații care te pot identifica și pot include, de exemplu, numele și prenumele tale, adresa, numărul de telefon sau adresa de email.
 2. b) "Informații ce nu te pot identifica personal" - informații care se referă, de regula, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesezi serviciile clubfloreasca.ro, dar care nu te identifica personal. Aceste informații pot include, printre altele, istoricul tranzacțiilor, adresa IP.
 • Cum colectăm informațiile despre dumneavoastră

Colectăm informații despre dumneavoastră în următoarele moduri:

 1. a) În mod direct -atunci când ne contactați și solicitați un răspuns sau atunci când interacționați în mod direct cu noi.
 2. b) În mod automat - atunci când utilizați serviciile clubfloreasca.ro online, colectăm informații prin intermediul cookie-urilor și prin logarea activității tale. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați informațiile de pe site.
 3. Cum utilizăm informațiile despre dumneavoastră

Noi (și furnizorii noștri de servicii) putem folosi informațiile pe care le colectăm despre pentru următoarele scopuri:

 • pentru a vă furniza serviciile și produsele pe care le-ați solicitat;
 • pentru personalizarea serviciilor pe care vi le oferim;
 • pentru a vă permite să participați la diferite activități.
 • pentru a vă putea oferi suport tehnic legat de serviciile/produsele noastre;
 • pentru a vă putea comunica anunțuri și mesaje administrative;

Cum și cu cine schimbăm informații despre dumneavoastră

Este posibil să împartășim terților informații cu caracter personal despre dumneavoastră, cum ar fi date agregate și informații despre utilizarea serviciilor clubfloreasca.ro. Putem, de asemenea, să împartășim informațiile despre dumneavoastră, în forma în care le-am cules în diverse formulare, conform prevederilor prezentei Politici de confidențialitate și în următoarele situații, cu:

Furnizorii de servicii: pentru a îndeplini anumite funcții legate de activitatea clubfloreasca.ro:

De exemplu, furnizorii noștri de servicii pot oferi servicii cum ar fi cercetarea, analiza, găzduirea de site-uri web, realizarea tranzacțiilor, întreținerea bazelor de date, administrarea concursurilor, furnizarea de servicii și platforme tehnologice, livrările și procesarea de plăți. În mod obișnuit, atunci când furnizăm acestor companii informații cu caracter personal, avem o deosebită grijă să partajăm doar acele informații de care aceste companii au nevoie pentru a-și îndeplini funcțiile, menționând express că aceste informații pot fi utilizate numai atunci când este necesară efectuarea de servicii în numele nostru sau pentru a ne conforma cerințelor legale. În mod similar, atunci când este cazul, luăm măsuri pentru a solicita furnizorilor noștri de servicii să protejeze informațiile cu caracter personal transmise.

Operatori, organizatori de evenimente:

Putem furniza informații (inclusiv informații cu privire la identitate) organizatorilor, operatorilor de evenimente și promotorilor evenimentelor astfel încât să îți permită accesul în incinta locațiilor (sau la sediul evenimentelor lor) sau să rezolve eventuale probleme legate de participarea/rezervarea ta. Aceștia nu vor folosi datele tale personale decât în scopul definit pe cale legală.

Putem folosi sau dezvălui informațiile, integral sau parțial, pentru a coopera sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizațiile de protecție a conținutului sau procesele judiciare în legatură cu sau pentru a preveni frauda suspectată sau posibilă. De asemenea, putem folosi sau dezvălui informații pe care le considerăm adecvate în masura în care înregistrările au fost citate sau în legatură cu litigiile în curs sau potențiale, sau pentru a impune sau a proteja drepturile sau siguranța utilizatorilor de servicii online.

Copii

Serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizarii de către copiii cu vârstă sub 13 ani si, prin urmare, daca ai sub 13 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile clubfloreasca.ro, respectiv să nu ne furnizezi informații cu caracter personal. Dacă descoperim că am adunat din greșeală astfel de informații, atunci, în masura în care legea solicită, vom șterge aceste informații din evidențele noastre. Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta de până la 13 ani ne-a furnizat informații fără consimțământul acestuia, el sau ea ar trebui să ne contacteze la dpo[at]apps.ro.

Cum protejăm informațiile cu caracter personal

Vă asigurăm că menținem atât procedurile, cât și normele tehnice/de acces la serviciile clubfloreasca.ro la un standard foarte înalt, cu scopul de a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizarii incorecte sau accesului, dezvăluirii, modificării sau distrugerii neautorizate, date pe care le furnizezi prin intermediul serviciilor clubfloreasca.ro. Din păcate, nici o transmitere a datelor nu este garantată ca fiind 100% sigură. Este posibil ca terțe părți, care nu sunt sub controlul nostru să intercepteze sau să acceseze în mod ilegal transmisii sau comunicații private. În consecință, orice transmitere a informațiilor cu privire la identitatea personală se face pe cont propriu. Dacă sesizezi orice neregulă și consideri că te putem ajuta, te rugăm să ne soliciți ajutorul la dpo [at] apps.ro.

Vă rugăm să rețineți că trebuie să păstrați confidențială parola cu care te autentifici pe clubfloreasca.ro.

Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră pot fi transferate sau salvate la destinații din afara Uniunii Europene. De asemenea, pot exista situații când prelucrarea datelor tale se poate face de către persoane (angajați ai furnizorilor de servicii pentru clubfloreasca.ro ) localizate în afara Uniunii Europene. Introducând informații personale în formularele serviciilor clubfloreasca.ro ești de acord cu toate cele menționate mai sus, în acest paragraf.

Dacă crezi că interacțiunea ta cu vreunul din serviciile clubfloreasca.ro nu mai este sigură, contactează-ne la dpo[at]apps.ro.

Numele de utilizator și parolele

Este foarte important să protejați și să mentineți securitatea oricarui cont; să ne anunți imediat despre orice utilizare neautorizată a contului dvs. clubfloreasca.ro. Nu dezvăluiți parola altor persoane!

Drepturile și alegerile dumneavoaastră

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din București, sau prin e-mail, la: dpo@apps.ro, ori telefonic la numărul: 0722118677.

Acord pentru procesarea și transferul informațiilor despre dumneavoastră

Serviciile clubfloreasca.ro sunt guvernate și operate în conformitate cu legile din România.

Dacă vă aflați în afara României, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că informațiile colectate, inclusiv informațiile cu caracter personal, pot fi transferate, procesate, stocate și utilizate în România. În conformitate cu legislația din România, datele tale personale pot fi supuse solicitărilor de acces din partea Guvernului, Instanțelor sau organelor de drept din Romania.

Linkuri către alte site-uri și servicii

Serviciile clubfloreasca.ro pot conține linkuri către site-uri sau servicii terțe. În unele cazuri, putem încorpora în Serviciile clubfloreasca.ro un feed de conținut, un player video sau o altă aplicație de la o terță companie, iar aceste fluxuri sau aplicații pot părea a fi parte a serviciilor noastre, chiar dacă acestea sunt furnizate sau difuzate de către o terță parte. Dacă accesați un alt site web sau orice alte astfel de servicii, chiar și cele care pot conține sigla clubfloreasca.ro sau sunt încadrate de serviciile clubfloreasca.ro, te rugăm să înțelegi că operatorii acestor site-uri sau servicii pot colecta informații de la dumneavoastră sau pot plasa/citi cookie-uri, care vor fi utilizate de aceștia în conformitate cu propriile practici de confidențialitate, care pot fi diferite de ale noastre. Nu suntem responsabili pentru, nu aprobăm și nu controlăm politicile sau practicile unor astfel de site-uri sau servicii. Trebuie să citești întotdeauna cu atenție Politica de confidențialitate a oricărui site sau a serviciilor pe care le accesați, pentru a înțelege practicile de utilizare a informațiilor.

Actualizarea politicii privind confidențialitatea datelor

Din când în când, este posibil să revizuim această politică de confidențialitate. Dacă facem revizuiri în ceea ce privește modul în care colectăm sau folosim datele personale, te vom notifica cu privire la aceste modificări prin:

(1) anunțarea modificării serviciilor clubfloreasca.ro sau

(2) intreprinderea altor acțiuni, după cum considerăm adecvate în aceste circumstanțe, incluzând, fără limitare, publicarea online a versiunii revizuite a acestei Politici de confidențialitate.

Dacă nu sunteti de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, în totalitate sau în parte, va rugăm să intrerupeti utilizarea Serviciile noastre online.

TOP